Glossary
Aromat to najważniejszy atrybut wyróżniający kawę. Odpowiedzialny jest za te elementy smaku, które nie są wyczuwane przez język, tak jak ogólne odczucia: gładkości, smaku słodkiego, słonego, gorzkiego i kwaśnego.

Aromat kawy może być percepowany węchem, kiedy płyn znajduje się w ustach lub po jego połknięciu. Cząsteczki zapachowe są wtedy wdychane wraz z powietrzem lub znajdują się w wydychanym powietrzu, które jeszcze raz przechodzi przez receptory zapachowe.
Two or more coffee bean types are often mixed together to create a high-quality blend. Experts choose beans that compliment each other to ensure a delicious experience.

A coffee blend is when two or more coffee varieties are mixed together. Every type of coffee has it's own strengths and weaknesses, and the art of blending can enhance or reduce those. Coffee sommeliers and expert roasters select quality beans with complementary aromas, flavours, and acidities to construct a full balanced product. Blending beans creates a whole new sensation that differs from drinking coffee made with a single type of bean, and the possibilities are endless. The coffee beans can be blended before the roasting process or after to create a mix of light and dark roasts.
Region, roast degree, and brewing process determine whether a coffee will be heavy or light in body.

When talking about coffee, the term 'body' is used to describe the physical characteristics of a brewed cup once it has been sipped. A coffee's body depends on the amount of sediment and oil present in the coffee. The origin of the beans can be a major factor, though quality as well as how the beans are first roasted and subsequently brewed have the most effect on its body. Medium-dark roasts have the most body, and body will decrease the longer the beans are roasted. Typically coffees with a full body have a lower acidity and more complex flavour.
The caffeine content in a cup of coffee primarily depends on three factors: the type of bean, the roast, and the method of preparation.

Of the two popular bean varieties, Arabica coffees contain less caffeine than Robusta beans, but even beans from the same bush can vary slightly in caffeine content!
Contrary to popular belief, dark roast coffee contains less caffeine than lighter roasts. The caffeine content decreases as more time is spent in the roaster. Here is another surprising fact: a shot of espresso has less caffeine than a cup of drip coffee. Choosing the correct roast and quality preparation ensure the correct caffeine jolt for each connoisseur.
Café Crème to typowa szwajcarska odmiana kawy. Przyrządzana jest — podobnie jak espresso — z użyciem wysokiego ciśnienia. Powoduje ono, że na jej powierzchni tworzy się delikatna brązowa pianka. Ziarna mieszanki Café Crème są lekko lub średnio palone — dokładnie tak jak w Davidoff Café. Klasyczne, ciemno palone espresso jest zbyt intensywne, a więc nieodpowiednie do tak szczególnego rodzaju kawy.
Few things can perk up a day like a delicious cup of coffee. High-quality beans roasted to perfection ensure that this treat is perfection every day.

It is important to take a few things into consideration when purchasing coffee beans. Perhaps the most important factor is how the coffee beans are roasted. For luxury coffee with bright acidic notes, a lighter roasted bean is ideal. French roast is the best option for those who prefer coffee a bit more bitter and rich. Coffee beans have to be properly ground in order to produce the best, most indulgent cup of coffee with the machine used to prepare it. Purchasing coffee beans online is a nice alternative and an easy way to get any variety of quality beans.
There are hundreds if not thousands of coffee brands available, but not all can promise a perfect cup of coffee. Demand quality and get the best.

With so many coffee brands on the market, it can be tough to figure out which one to purchase. When looking to buy coffee, it is important to bear in mind quality. Not all beans are created - or treated - equally. Only those handled by experts can guarantee the utmost quality and luxury. From harvest to roasting, coffee sommeliers can control, check, and ensure that only the finest product is on the shelves. Davidoff is one such coffee brand. It stands for quality, luxury, and indulgence.
Indulge in perfect espresso, well-rounded drip coffee, or a luscious latte. Choose a preparation for coffee and let your imagination soar.

One of the wonderful things about coffee is that is can be prepared in so many ways. Each and every connoisseur can create his or her own coffee experience. The first step in making a luxury cup of coffee is purchasing high-quality, perfectly roasted beans. Each type of preparation method requires a different grade of coffee ground: espresso or high-pressure systems require a fine grind, whereas French press needs a coarse ground. Once brewed and if desired, frothed milk, sugar, or even flavoured syrups can be added. One can indulge in any number of exquisite tastes; the sky is the limit.
Whether it be the perfect cafe latte, an exquisite cappuccino, or the best macchiato in the land, a coffee recipe is the key to creating it.

The recipe for a perfect cup of coffee can vary from country to country. However, over the years a general set of coffee recipes has emerged, making it easier to always get a delicious drink. For example, the recipe for a cafe latte is the same worldwide: espresso plus steamed milk and a dollop of foam. Of course, connoisseurs and enthusiasts all have their own personal preferences and are encouraged to create their own coffee recipes. No matter how one chooses to prepare coffee, it should always be an indulgent and delicious experience.
Many underestimate the importance of proper coffee bean storage. When stored correctly, coffee beans can stay fresh significantly longer.

Coffee storage is an important yet often overlooked part of the coffee enjoyment process. Proper coffee storage allows for the most delicious and luxurious coffee pleasure every day. To ensure the utmost freshness, beans should be purchased whole and as soon after roasting as possible. A supply for approximately two weeks is ideal, and whole beans should be placed in an airtight container. Contrary to what many people believe, storing beans in the freezer is not ideal. Condensation greatly deteriorates the flavour quality by deteriorating the essential oils. If coffee is purchased pre-ground, it should be stored in an airtight container and used within one to two weeks.
Crema to złotobrązowa pianka na powierzchni świeżo zaparzonego espresso. Perfekcyjna crema jest rezultatem prawidłowego parzenia pod odpowiednim ciśnieniem i we właściwej temperaturze. Powstaje dzięki rosnącej objętości powietrza i dwutlenku węgla oraz naturalnych substancji oleistych zawartych w kawie. Szczególny rodzaj espresso zaparzanego z ziaren Arabiki znany jest właśnie z orzechowobrązowej pianki z czerwonymi refleksami. Crema jest idealna, jeśli cukier stopniowo zatapia się w espresso, a pianka pozostaje.

Crema - wskaźniki jakości

Pianka prawie nie występuje — ziarna zmielone zbyt grubo, zbyt stara kawa.

Crema wydaje się zbyt ciemna — kawa była parzona w zbyt wysokiej temperaturze, ziarna zmielone zbyt drobno.

Crema wydaje się zbyt jasna — użyto starych ziaren, kawa była parzona w zbyt niskiej temperaturze, ziarna zmielone zbyt grubo.

Crema opada zbyt szybko — zbyt niskie ciśnienie wody, kawa podana w zbyt zimnej lub zbyt gorącej filiżance.
Określenie "degustacja" oznacza uważne i selektywne smakowanie produktów żywnościowych.

Współczesna degustacja prawdopodobnie wywodzi się ze zwyczajów kuchni francuskiej z początków XX w. Polega na tworzeniu niewielkich próbek różnych wariantów potraw i napojów w celu ich swobodnego smakowania. Najbardziej intensywne smaki podawane są na końcu, aby nie wpływały na percepcję pozostałych.
Nazwa "espresso" jest zazwyczaj wiązana ze szczególnym rodzajem kawy. W rzeczywistości nie ma specjalnych "ziaren espresso". Podstawową różnicą pomiędzy espresso a kawą przeznaczoną do filtra jest inny proces palenia.

"Ciemne palenie" jest nazwą szczególnej metody palenia kawy przeznaczonej do przygotowania espresso. W porównaniu z procedurą właściwą dla kawy filtrowanej "ciemne palenie" wymaga znacznie więcej czasu, a co za tym idzie — nadaje ziarnom ciemniejszy odcień i intensywniejszy aromat.

57. stopień palenia jest tym szczególnym stopniem, któremu kawa Davidoff Café Espresso 57 zawdzięcza nie tylko nazwę. Pozwala perfekcyjnie zrównoważyć długość procesu palenia i odpowiednio wysoką temperaturę, w jakiej się on odbywa. W tak idealnych warunkach uwalniają się składniki aromatu charakterystyczne dla unikalnego smaku i najlepszej jakości ziaren Davidoff Café Espresso 57.
Coffee experts monitor beans every step of the way, from berry to freshly roasted bean. Fermentation is a vital process to creating the perfect cup of coffee.

When coffee berries are harvested, the seeds or beans inside must be removed. In the aptly named 'ferment and wash method' the fruit's pulp is removed via fermentation of the beans followed by a healthy washing with water. Some manufacturers then use extra water to finish the process - a so-called 'wet fermentation' - while others prefer a 'dry fermentation' where the coffee berries' own juices are utilised. A proper fermentation process is essential in assuring a high-quality coffee without an undesirable sour flavour.
Zwrot "Cuvée" wywodzi się z terminologii winiarskiej i dotyczy doskonałego gazowanego wina. "Grande Cuvée" określa proces łączenia różnych win w celu uzyskania idealnej mieszanki.

Sommelierzy kawy Davidoff stworzyli własny wzorzec jakości. Jedynie idealna równowaga pomiędzy smakiem, aromatem i konsystencją jest w stanie sprostać ich wymaganiom. Tylko mieszanka spełniająca ten warunek zasługuje na miano Davidoff Café Grande Cuvée.
Whether done at home or purchased pre-ground, the grind of a coffee is a vital part of the taste experience.

How coffee beans are ground is an important part of the coffee enjoyment process. Always choose high-quality beans for your coffee indulgence, and make sure they are properly ground for the machine they will be prepared in. A finer grind is ideal for espresso or other high-pressure type preparation methods such as cafe crema. Drip coffee requires a medium grind, and French press machines produce the best coffee when a coarse grind is used. When grinding beans at home, be sure the grinder does not become too hot. This can ruin the taste of the coffee.
Each year thousands of bright red coffee cherries are harvested worldwide to later be enjoyed as a quality cup of coffee.

Harvesting coffee beans is a rather uncomplicated process. Each year coffee farmers monitor their plants, and harvesting can begin once the coffee berries are glossy and bright red. The majority of the coffee cherries on each plant must be ripe, and though some plantations still harvest by hand, most larger companies favour the use of a machine. There the few unripe berries are removed by hand or machine sorting, and the beautiful red berries move on to the next step in the process of making a cup of luxury and high-quality coffee.
For those who want big flavour but are short on time, instant coffee has become a great solution.

Instant coffee is also commonly referred to as coffee powder or soluble coffee, and is a bi-product of brewed coffee beans. High-quality beans are roasted, ground, and brewed. These brewed beans are then quickly either freeze- or spray-dried. The end result is a brown, light powder that dissolves instantly in hot water to allow the drinker instant indulgence. Due to the ease of preparation and a long shelf-life, instant coffee is a convenient solution when travelling, camping, or otherwise on the go; just be sure to keep it dry as it can spoil quickly when exposed to moisture.
Dwie najbardziej znane odmiany kawy to Arabika i Robusta. Oba gatunki stanowią 98% całej światowej produkcji kawy.

Kawa, która dojrzewa na dużych wysokościach, jest szczególnie wartościowa. Te tak zwane "mieszanki górskie" są uzyskiwane wyłącznie z ziaren Arabiki.

Ziarna Arabiki są szczególnie wrażliwe na wilgoć. Ciepłe, wilgotne powietrze wzmaga wrażliwość liści krzewów Arabiki na choroby, takie jak rdza kawowa. Dlatego uprawa tej kawy wymaga niezwykłej uwagi, co dodatkowo podnosi jej wartość.

Ze względu na specjalne warunki, w jakich dojrzewają jej ziarna, Arabika charakteryzuje się wyjątkowym poziomem cierpkości i niezrównanym smakiem. Regiony, w których jest hodowana, są położone na wysokości od 600 do 1200 m n.p.m. Arabika stanowi ok. 70% całej produkcji kawy.
Dwie najbardziej znane odmiany ziaren kawy to Arabika i Robusta. Stanowią 98% wszystkich plantacji na świecie.

Krzewy Robusty rosną na wysokościach od 300 do 800 m n.p.m., w regionach o dużej wilgotności, z roczną, średnią sumą opadów na poziomie ok. 2000 mm.

Ziarna odmiany Robusta stanowią ok. 30% światowej produkcji kawy.
Koneser to osoba, która posiada szczególną wiedzę na temat przedmiotów z dziedziny sztuk pięknych. Obdarzona jest wyjątkowo selektywnym poczuciem smaku, które pozwala np. wybierać tylko najlepszej jakości wina lub doskonałe kawy.
Kopi Luwak is a rare form of beans found exclusively in the excrement of the Asian civet cat. It has been deemed the most expensive in the world.

Indonesia's palm civet cat has become the ultimate coffee connoisseur. These cats pick and choose the best berries on a coffee plant, eat the pulpy fruit, and days later the beans from the berries can be found in the cat's excrement. The faeces are then collected by farmers and gatherers, and the beans are thoroughly washed before being sold. Fermentation occurs inside the cat's digestive tract, and experts believe that the digestive enzymes may improve the flavour and acidity of the beans. True Kopi Luwak beans can fetch up to $700 per kilogram, making it a true luxury item.
Kwaskowatość to szczególnie pożądana kategoria smaku, jeśli chodzi o kawę. W jej najlepszych odmianach przekłada się na przyjemną ostrość lub intensywność smaku. Podobnie jak kwaskowatość wina jest opisywana jako żywa, umiarkowana, płaska lub matowa. Wszystkie kawy posiadają kwaskowatość, ale nie zawsze na różnicującym poziomie. Im ciemniej kawa jest palona, tym bardziej jej kwaskowatość zanika. Kwaskowatość odczuwana na podniebieniu świadczy o sile smaku. Bez niej kawa smakuje niewyraziście i matowo. Kawa o bogatej kwaskowatości smakuje intensywnie i świeżo.
Źródłem wyjątkowego charakteru kawy jest jej kompozycja. Wyłącznie na najlepszej plantacji może powstać perfekcyjne połączenie wyjątkowego smaku i unikalnego aromatu. Sommelierzy Davidoff Café starannie wybierają ziarna Arabiki pochodzące z najlepszych plantacji na świecie. W ten sposób tworzą doskonałe mieszanki, które nazwaliśmy Davidoff Café Grande Cuvée.
Sekret wybornej jakości kaw Davidoff Café kryje się w kompleksowym procesie palenia. Najlepsze ziarna są oddzielnie i indywidualnie palone - gatunek po gatunku. Każda wyselekcjonowana partia kawy posiada niepowtarzalny charakter i wymaga szczególnego podejścia. Aby ponad 800 składników aromatu, zamkniętych w każdym pojedynczym ziarenku, zostało uwolnionych - poszczególne rodzaje kawy muszą być palone osobno. To właśnie ten wyjątkowo powolny proces zapewnia naszej kawie najwyższą jakość.

Davidoff Café wykorzystuje w tym celu najbardziej zaawansowane techniki. Nie tylko stopień palenia, lecz także długość całego procesu poddawana jest uważnej ekspertyzie. Jedynie odpowiednia równowaga pomiędzy czasem palenia a jego temperaturą gwarantuje optymalny rezultat. Szczególny charakter każdej z kaw Davidoff Café dzięki temu może zostać perfekcyjnie uwolniony.
Silverskin refers to a paper-thin shell that surrounds a coffee bean after the pulp has been removed

Each and every coffee bean was once encapsulated within a berry. When the berries are picked, the pulp is mashed then rinsed away. Once the bean has been 'freed', a paper-thin layer of parchment paper-like material remains. This layer, known as silverskin, is there to protect and seal in the beans' quality. The silverskin must be removed before roasting in order to reduce the unnecessary build up of chaff in the roaster, and many believe that if not removed, silverskin can compromise the taste of the bean due to the extra friction, which raises the temperature of the bean itself.
Smak to pełnia doznań związanych z piciem kawy. Zarówno smak, jak i aromat zależą od tego, w jaki sposób przebiegał proces jej palenia. Równie ważny jest region, z którego pochodzą ziarna. Najlepsze mieszanki kryją w sobie smak ziemi, na której wyrosły.
Zwrot ten pochodzi z języka francuskiego i opisuje osobę, która jest znawcą win. Dawniej od sommeliera wymagano doskonałej znajomości trunków, zasad ich komponowania z różnymi posiłkami oraz sposobów podawania.

W dzisiejszych czasach obowiązki sommeliera znacznie wykraczają poza ten obszar. Obecnie oczekujemy od niego znajomości wszelkich aspektów obsługi, ze szczególnym uwzględnieniem podawania kawy, alkoholu i tytoniu.

Sommelier Davidoff Café wykorzystuje swoje umiejętności i doświadczenie do tworzenia wyjątkowych kaw.
A true treat year after year: Suprême Réserve coffee from Davidoff.

Every year the coffee sommeliers at Davidoff search the world over to find the most exciting coffee on the planet. They leave no stone unturned until they discover the very best. When something truly remarkable stands out, these experts create the highly sought after annual Suprême Réserve. These special and rare beans are then masterfully roasted, and this process is what makes the beans' own special taste and aroma stand out. Only a limited quantity of this exquisite coffee is produced, making each year's Davidoff Suprême Réserve coffee a sought after luxury item of the utmost quality.
Twórca marki, Zino Davidoff, był synem mieszkającego w Kijowie właściciela sklepu z tytoniem. Już we wczesnej młodości dał się poznać jako niezwykły koneser. W wieku 15 lat wraz z rodzicami przeniósł się do Genewy, gdzie po zakończeniu II wojny światowej przejął interes ojca. Zino Davidoff bardzo wcześnie odkrył w sobie miłość do dóbr luksusowych, w tym do kawy. Szybko zdał sobie sprawę, że ze swoją pasją i zaangażowaniem może zostać "specjalistą od rzeczy pięknych". Każdy dzień rozpoczynał od aromatycznej filiżanki espresso.