VERY ZINO 5N镀金标志款
Close Zoom
Zoom In
Zoom Out

Download
Collections

袖扣

VERY ZINO 5N镀金标志款

红金的温润和光泽,使这款袖扣闪耀着华彩光芒。精妙蚀刻的 Davidoff 标志,是袖扣最高品质的象征,这款缀饰足以辉映任何服装的光彩。

Technical Data
REF

20931 - VERY ZINO 5N镀金标志款

产品特征

小号袖扣,316 磨砂精钢,镀 18K 5N 红金

VERY ZINO 5N镀金标志款
袖扣
Very Zino