ZINO Cufflinks Barrel RGD RD
Close Zoom
Zoom In
Zoom Out

Download
Collections

配饰

ZINO Cufflinks Barrel RGD RD

ZINO 系列袖扣也采用筒形设计,金属面红色顶漆的顶部,整个主面镌刻 DAVIDOFF 图标,搭配玫瑰金扣身,耀眼夺目。该款袖扣风格独特另类,专为喜欢寻找生活乐趣的男士设计。

Technical Data
REF

22885 - ZINO Cufflinks Barrel RGD RD

产品特征

18 x 10mm
材质:黄铜玫瑰金
搭扣:拱形背,刻有 DAVIDOFF 标识
顶部:金属面红色顶漆,整个主面镌刻图标

ZINO Cufflinks Barrel RGD RD