ZINO Cufflinks Round LGD RD
Close Zoom
Zoom In
Zoom Out

Download
Collections

配饰

ZINO Cufflinks Round LGD RD

经典的 ZINO 圆形袖扣采用另类红色与金色搭配,风格立变,衍生出休闲的古典主义。镀金扣身,顶部为金属材质红色顶漆,整个主面镌刻 DAVIDOFF 图标,拱形背搭扣刻有 DAVIDOFF 标识,灵活贴合各种扣眼。完美搭配正式西服套装,同时亦适用于半正式或其他休闲场合。

Technical Data
REF

22881 - ZINO Cufflinks Round LGD RD

产品特征

16 X 4mm
材质:黄铜镀金
搭扣:拱形背,刻有 DAVIDOFF 标识
顶部:金属面红色顶漆,整个主面镌刻图标

ZINO Cufflinks Round LGD RD