ZINO Wallet Bifold 6CC+2P BR
Close Zoom
Zoom In
Zoom Out

Download
Collections

皮具

ZINO Wallet Bifold 6CC+2P BR

这款棕色的 ZINO Wallet Bifold 内含 6 个卡槽及 2 个口袋,风格百搭,适用于多个场合。DAVIDOFF 经典签名图案刻印其上,刻印全程保持细致严谨,确保珍贵的意大利牛皮完美保持其原有的柔软顺滑,带来愉悦的使用体验。这款出众的钱包也饰有代表高品质品牌的 DAVIDOFF 标识,诠释了以经久不衰的优雅为主线的设计理念 。

Technical Data
REF

22862 - ZINO Wallet Bifold 6CC+2P BR

产品特征

Wallet bifold 6 个卡槽 +2 个口袋
柔软牛皮材质,饰有 DAVIDOFF 标识
11.5 x 9.5 x 1cm

ZINO Wallet Bifold 6CC+2P BR