Very Zino 黑漆雕纹 圆珠笔
Close Zoom
Zoom In
Zoom Out

Download
Collections

Very Zino

Very Zino 黑漆雕纹 圆珠笔

Very Zino黑漆雕纹圆珠笔展现大卫杜夫的旅行家精神及对旅游的热爱,深黑漆与亮丽的钯金、精美雕纹装饰相呼应,笔夹和笔圈处自豪地展示着标志性的Davidoff商标。这款签字笔散发内敛气质,不论走到何处均呈现十足优雅。

Technical Data
REF

10068 - Very Zino 黑漆雕纹 圆珠笔

产品特征

金属笔身,三层涂漆,钯金饰面,扭曲结构,弹簧式笔夹,笔帽上镌刻Davidoff标志,笔圈周围镌刻标志

Very Zino 黑漆雕纹 圆珠笔