ZINO Rollerball RGD RD
Close Zoom
Zoom In
Zoom Out

Download
Collections

书写工具

ZINO Rollerball RGD RD

ZINO Rollerball Pen 采用玫瑰金镀金材质,拥有十层 DAVIDOFF 独有酒红色涂层,跟同款圆珠笔一样精美,笔尖压力更小,书写更流畅出色。笔夹及旋转出芯设计彰显简约设计概念,笔帽刻有 DAVIDOFF 图标,笔圈周身蚀刻 DAVIDOFF 的图标及标识,彰显品牌的高品质。

Technical Data
REF

22871 - ZINO Rollerball RGD RD

产品特征

ROLLERBALL
金属笔身
周身刻印 DAVIDOFF 图标
玫瑰金表层
十层 DAVIDOFF 独有酒红色涂层
实用笔夹
旋转出芯
笔帽刻有 DAVIDOFF 图标,笔圈周身蚀刻 DAVIDOFF 标识

ZINO Rollerball RGD RD
书写工具
Zino Collection