A ZINO DAVIDOFF ADATVÉDELMI ALAPELVEI

A ZINO DAVIDOFF tiszteletben tartja az Ön magánélethez való jogát. Főbb alapelveink a következők:

 • Elkötelezettek vagyunk az Ön magánéletének védelme iránt, és személyre szabott szolgáltatást kívánunk nyújtani az Ön részére.
 • Személyes adatokat az Ön beleegyezése, illetve a Webhelyek használatához kapcsolódó jogok alapján, adott célokra gyűjtünk.
 • Önnek jogában áll személyes adataihoz hozzáférni, helyesbítés és a törlés iránti kéréseket benyújtani.
 • Az Ön személyes adatait senkinek sem adjuk el. Szükség esetén előfordulhat, hogy az Ön adatait a csoporton belüli vállalatokkal, márkanév-licencengedélyesekkel, illetve egyéb szolgáltatókkal megosztjuk, így az utóbbiak adatvédelmi nyilatkozatai lépnek érvénybe.
 • Az Ön adataival való visszaélés elkerülése, azok biztonságban tartása érdekében minden észszerű lépést megteszünk.

A ZINO DAVIDOFF ADATVÉDELMI NYILATKOZATA

Köszönjük, hogy felkereste és használja webhelyeinket, közösségimédia-oldalainkat és alkalmazásainkat (a továbbiakban: a „Webhelyek”). Reméljük, hogy a ZINO DAVIDOFF-fal, márkáinkkal, valamint termékeinkkel és szolgáltatásainkkal való alaposabb ismerkedésben örömét fogja lelni.

A jelen Adatvédelmi nyilatkozat arról ad magyarázatot, hogyan, milyen célokra használjuk fel a Webhelyeinken, offline programjainkon és eseményeinken keresztül Önről begyűjtött adatokat.

TARTALOMJEGYZÉK


A jelen Adatvédelmi nyilatkozat hatálya és az Ön beleegyezése

A ZINO DAVIDOFF által begyűjtött adatok

Gyermekek személyes adatai

Az okok, melyekből kifolyólag személyes adatokat gyűjtünk és használunk fel

Személyes adatok megosztása külső felekkel

Adattárolás, -biztonság és -megőrzés

Az Ön jogai

Cookie-król szóló tájékoztató

A JELEN ADATVÉDELMI NYILATKOZAT HATÁLYA ÉS AZ ÖN BELEEGYEZÉSE

Tiszteletben tartjuk azokat a magánélethez való jogokat, amelyek Önt Webhelyeink használata során az online világban megilletik. Azzal, hogy Webhelyeinket használja és személyes adatait megadja számunkra, Ön elfogadja a jelen Adatvédelmi nyilatkozatban leírt gyakorlatokat. Ha Ön nem ért egyet a jelen Adatvédelmi nyilatkozattal, akkor kérjük, tartózkodjon Webhelyeink használatától és felkeresésétől, illetve a személyes adatok megadásától.

A ZINO DAVIDOFF fenntartja a jogot a jelen Adatvédelmi nyilatkozat bármikori megváltoztatására, ezért kérjük Önt, feltétlenül rendszeresen nézze át újra a nyilatkozatot.

A ZINO DAVIDOFF ÁLTAL GYŰJTÖTT ADATOK

Azoknak a személyeknek, akik alkoholhoz kapcsolódó tartalmakat közlő Webhelyeinken osztanak meg adatokat, az alkoholfogyasztásra vonatkozóan a tartózkodási helyük szerinti országban vagy egyéb területen érvényes törvényes korhatárt betöltött személyeknek kell lenniük, illetve Webhelyeinket olyan országból vagy egyéb területről kell elérniük, amelyben/amelyen azok használata nem tiltott.

A SZEMÉLYES ADATOK GYŰJTÉSÉNEK MÓDJA

A jelen Adatvédelmi nyilatkozat azokra a személyes információkra érvényes, amelyeket a ZINO DAVIDOFF személyektől és vállalatoktól több különféle forráson keresztül (ideértve a webhelyeket és a mobilalkalmazásokat, a közösségi hálózati webhelyeket, az eseményeket és a fogyasztói kapcsolattartási szolgáltatásokat), illetve bizonyos esetekben harmadik felektől gyűjt be.

A ZINO DAVIDOFF ÁLTAL MEGSZERZETT ADATOK TÍPUSAI

Kizárólag olyan személyes adatokat gyűjtünk be, amelyekre valamilyen adott cél érdekében szükség van, vagy amelyeket Ön – cselekedeteiből és magatartásából ítélve – kifejezett beleegyezéssel ad meg számunkra (a kifejezett jóváhagyás, azaz az „opt-in” elve), vagy amelyeknek begyűjtése jogos indokon alapul.

Az ilyen adatok közé tartozhatnak az alábbiak:

 • Az olyan személyes kapcsolattartási adatok, mint a név, e-mail cím, a telefonszám, a kép és a demográfiai adatok, köztük a kor, a nem és a tartózkodási hely;
 • Azokban az esetekben, amelyekben alkalmazható, a felhasználói fiók bejelentkezési adatai;
 • Fizetési adatok;
 • Az Ön hozzászólásai és az Ön által felhasználóként generált tartalmak, ideértve minden olyan tartalmat (pl. fényképet, videót és személyes történetet), amelyet Ön létrehoz és a Webhelyeinkre való feltöltés révén megoszt;
 • Az olyan foglalkoztatási adatok, mint például az Ön önéletrajza és referenciái.

Alkalmazunk továbbá cookie-kat és egyéb olyan nyomon követési technológiákat is, amelyeknek révén begyűjtünk bizonyos jellegű információkat – például IP-címeket és böngésző-beállításokat – olyankor, amikor Ön webhelyeinkkel és alkalmazásainkkal interakciót folytat. Részletesebb tájékoztatás a Cookie-król szóló tájékoztatónkban található.

Elképzelhető, hogy egyéb forrásokból gyűjtünk be Önről személyes adatokat, ideértve a harmadik félként eljáró adatösszesítőket (pl. Google), a promóciós partnereket, a nyilvános forrásokat és harmadik félként eljáró közösségi hálózati webhelyeket. Ezen adatok közé tartozhatnak olyan személyes adatok, amelyek az Ön harmadik fél által működtetett közösségi hálózaton lévő profiljának részei, és amelyeknek velünk való megosztását Ön a harmadik fél számára az utóbbi szabályai szerint engedélyezi.

GYERMEKEK SZEMÉLYES ADATAI

Webhelyeink kialakításuk és rendeltetésük szerint többségükben felnőttek általi használatra szolgálnak. A fiatalabb közönséget megszólító Webhelyek esetében a személyes adatok begyűjtése előtt beszerezzük a szülő vagy a gyám hozzájárulását, ha úgy gondoljuk, hogy ez így helyénvaló, illetve ha ezt az alkalmazandó törvények és jogszabályok megkövetelik (az a korhatár, amelynek betöltéséig a hozzájárulás szükséges, országonként változó).

AZ OKOK, MELYEKBŐL KIFOLYÓLAG SZEMÉLYES ADATOKAT GYŰJTÜNK ÉS HASZNÁLUNK FEL

Az Ön személyes adatait mi több, kérésen vagy szerződésen, az Ön beleegyezésén vagy jogos üzleti érdeken alapuló célra is begyűjthetjük és felhasználhatjuk. Ide tartoznak a következők:

 • saját felhasználói fiók létrehozásának, majd elérésnek lehetővé tétele az Ön számára;
 • az Ön megrendeléseinek és vásárlásainak teljesítése;
 • a fogyasztói kapcsolattartás fejlesztése, a megkeresések megválaszolása, illetve felhasználás azokban a versenyekben, amelyekre Ön korábban benevezett;
 • az Ön értékesítési célokból való megkeresése, ideértve a közvetlen marketinget és a közösségi hálózatok közösségi funkcióit;
 • kombinálás általunk másoktól kapott információkkal annak érdekében, hogy könnyebben megismerhessük az Ön igényeit és jobb szolgáltatást nyújthassunk Önnek, ideértve a webhelyek és a termékek testreszabását, valamint érdeklődésen alapuló hirdetések megjelenítését az Ön számára;
 • annak biztosítása, hogy alkoholhoz kapcsolódó tartalmat közlő Webhelyeinket Ön csak akkor érhesse el, ha annak az országnak vagy egyéb területnek a törvényei szerint, ahol tartózkodik, illetve ahonnan Webhelyeinkhez hozzáfér, már elérte az alkoholfogyasztásra érvényes korhatárt.
 • biztonság és karbantartás; beszámolás és auditálás; kockázat-, vita- és feljegyzéskezelés.

SZEMÉLYES ADATOK MEGOSZTÁSA KÜLSŐ FELEKKEL

Az Ön személyes adatait a következő kategóriákba tartozó címzettekkel oszthatjuk meg:

 • társult vállalataink;
 • az olyan szolgáltatók, mint a hirdetési, a marketing- és a kommunikációs ügynökségek, a logisztikai és a forgalmazói vállalatok, az internetes üzemeltető és biztonsági szolgáltatók, a webes analitikai eszközök üzemeltetői;
 • az olyan üzleti partnerek, mint a márkanév-licencengedélyesek vagy a közös promóciókban résztvevő jogi személyek és
 • a hatóságok és a lehetséges vásárlók.

Az ilyen harmadik felektől – amelyeknek székhelye esetlegesen kívül esik azon az országon, amelyből Ön a Webhelyeket felkereste – megköveteljük – általában szerződéses úton – az Ön személyes adatainak viszonylatában releváns adatvédelmi törvények és biztonsági követelmények mindegyikének betartását.

Előfordulhat, hogy közösségi plugineket javasolunk, illetve Ön felhasználói fiókját más szolgáltatóknál, például a Facebooknál fenntartott felhasználói fiókhoz köti; az ilyen esetekben mi az Ön felhasználói fiókjához kapcsolódó információkat gyűjthetünk be és dolgozhatunk fel. Ha Ön a Facebookkal jelentkezik be, akkor tároljuk az Ön Facebook-azonosítóját, nevét, e-mail címét, tartózkodási helyét, ismerőseinek listáját és profilképét, majd ezeknek a használatával az Ön Facebook-fiókjához csatlakozva biztosítjuk a Webhelyek bizonyos funkcióit. Az Öntől begyűjtött (illetve az Ön által jóváhagyottak szerinti) információknak harmadik fél platformja általi felhasználására nézve az adott harmadik fél saját adatvédelmi irányelvei, valamint az Ön által a szolgáltatáson megadott beállítások az irányadók.

Előfordulhat, hogy a felhasználói információkat megosztjuk partnereinkkel, különösen licencbe adott márkaneveink esetében. Ez bizonyos, Ön által a Webhelyeken megosztott személyes adatoknak (pl. a „contact me”, azaz „elérhetőségeim” pont alatt megadott névnek és e-mail címnek) az adott licencengedélyessel való megosztását, valamint azt jelenti, hogy az ilyen adatokat hasonló célra Adatvédelmi nyilatkozatunkkal összhangban mi is felhasználhatjuk.

Az Ön kérésére – feltéve, hogy nem áll fent a megőrzést előíró jogi kötelezettség – az Ön adatait törölhetjük a Webhelyekről, vagy anonimizálhatjuk azokat. Vegye azonban figyelembe, hogy ha vannak olyan adatok, amiket még az Ön kérésének kézhezvétele előtt továbbítottunk, akkor azok a Partner saját adatbázisaiban esetlegesen elérhetők maradnak.

ADATTÁROLÁS, -BIZTONSÁG ÉS -MEGŐRZÉS

A birtokunkban lévő személyes adatok elveszítéssel, jogosulatlan hozzáféréssel vagy felfedésével, továbbá egyéb visszaélésekkel szembeni védelme érdekében minden észszerű műszaki és szervezeti intézkedést megteszünk.

Az Adatvédelmi nyilatkozatban foglaltaktól eltekintve az Ön személyes adatait egyetlen harmadik fél számára sem adjuk el, osztjuk meg, fedjük fel vagy adjuk át.

Közelebbről véve, személyes információkat kizárólag a következők időtartamára tárolunk:

a) olyan szolgáltatások teljesítése, amelyeket Ön kért, illetve amelyekhez Ön beleegyezését adta, a fentebb meghatározott mértékig;

b) jogos érdekeink határain belül a használatra vonatkozó nyomon követési hirdetések és elemzési szolgáltatások használata

Amikor az általunk begyűjtött személyes adatokra már sem az adott cél érdekében, sem jogi követelményekre való tekintettel nincs szükség, akkor biztonságosan megsemmisítjük vagy töröljük azokat.

AZ ÖN JOGAI

A MÓD, AMELYEN ÖN SZEMÉLYES ADATAIHOZ HOZZÁFÉRHET ÉS AZOK HELYESBÍTÉSÉT KÉRHETI

A birtokunkban lévő személyes adataihoz Ön kapcsolatfelvételi űrlapunkon keresztül kérhet hozzáférést. Adott esetben Önnek jogában áll közölni velünk, hogy a nyilvántartásunkban szereplő személyes adatait szeretné helyesbíteni, frissíteni vagy törölni.

Önnek ugyancsak jogában áll visszaigényelni tőlünk azokat az adatokat, amiket megadott részünkre. Ha az Ön adatainak feldolgozása jogi szempontból a jogos érdek alapján nyugszik, akkor Önnek joga van tiltakozni a feldolgozás ellen. Ha a feldolgozás az Ön hozzájárulásán alapul, akkor Önnek jogában áll hozzájárulását bármikor visszavonni.

Kérjük, teljes nevének és adatainak megadásával nyújtson számunkra segítséget kérésének kezeléséhez. Erre a célra saját belátásunk szerint személyazonosító okmány másolatát kérhetjük el.

A kapcsolatfelvételi űrlapunkon biztosított lehetőségeken keresztül Ön bármikor lemondhatja („opt-out”) a marketing célú közleményeket, ideértve a célzott reklámüzeneteket is. Ön korlátozhatja továbbá a nyomon követési technológiákat is (azaz például a cookie-kat úgy, hogy böngészője beállításaiban azok elfogadása előtt figyelmeztető üzenet megjelenítését, sőt, akár azok egyszerű elutasítását írja elő).

A VELÜNK VALÓ KAPCSOLATFELVÉTEL MÓDJA

A jelen Adatvédelmi nyilatkozat keretén belül az általa feldolgozott személyes adatok tekintetében a Svájcban CHE-217.0.136.756-0 szám alatt jegyzékbe vett ZINO DAVIDOFF SA jár el „adatkezelő”-ként.

Ha Önben magánéletének esetleges megzavarását vagy az adataival általunk való visszaélést illető aggály merül fel, illetve bármilyen kérdése, megjegyzése van, kérjük, használja kapcsolatfelvételi űrlapunkat, vagy a ZINO DAVIDOFF SA, Rue Faucigny 5, 1700 Fribourg, Svájc hagyományos postai címet.

Önnek az illetékes adatvédelmi felügyeleti hatósághoz is bármikor jogában áll panaszt benyújtani.

© ZINO DAVIDOFF SA 2018

COOKIE-KRÓL SZÓLÓ TÁJÉKOZTATÓ

A cookie-k kis méretű információcsomagok, amelyeket webkiszolgálók küldenek az Ön eszközére annak érdekében, hogy böngészési tevékenységéről bizonyos információkat lehessen begyűjteni.

Mi a „cookie” kifejezést alkalmazzuk minden olyan technológiára, amely az Ön eszközéről információkat gyűjt be – ilyenek lehetnek például az alkalmazásaink és webhelyeink Ön általi használatára, az Ön eszközére, azaz például annak azonosítójára, IP-címére és böngészőtípusára, a demográfiai adatokra vonatkozó információk, illetve, ha alkalmazható, a hivatkozó oldal URL-e.

Adatgyűjtő jeleket (web beacon) és követési képpontokat (pixel tag) is alkalmazunk annak érdekében, hogy képesek legyünk összeszámolni az oldalainkat felkereső, illetve a promóciós e-mail üzeneteinket/hírleveleinket elolvasó látogatókat. Ezeket az Ön beleegyezése nélkül nem használjuk fel személyes adatainak eléréséhez.

Szükséges cookie-k

Az adott webhely működéséhez elengedhetetlenül szükségesek. Az ilyen cookie-k nélkül a Webhely nem működik megfelelően. Ezek a cookie-k nem gyűjtenek be Önről semmilyen olyan információt, amelyet marketingcélokra vagy annak rögzítésére lehetne felhasználni, hogy Ön merre járt az Interneten. A következő célokra használjuk őket:

 • Bizonyos információknak, például azoknak az adatoknak a megjegyzése, amelyeket Ön a különféle oldalak közötti navigálás során egyetlen webböngésző-munkamenet során megad
 • Önnek a Webhelyünkre bejelentkezettként való beazonosítása
 • Azoknak az áruknak és szolgáltatásoknak az emlékezetben tartása, amelyeket Ön megrendelt, amikor eléri a kilépési oldalt.

Teljesítménycookie-k

Információkat gyűjtenek arról, hogyan használja Ön Webhelyünket. Az általunk begyűjtött információk névtelenek. A következő célokra használjuk őket:

 • Statisztikák készítése Webhelyünk igénybevételének módjáról
 • Hirdetéseink hatékonyságának mérése (olyankor, amikor Ön más webhelyeket keres fel, ezeket az információkat nem használjuk fel hirdetések célzottá tételére)
 • Adott esetben bármilyen előforduló hiba mérésével a Webhely jobbá tételének elősegítéséhez
 • Webhelyünk különféle dizájnjainak tesztelése.

Működési cookie-k

Használatuk célja szolgáltatások biztosítása és beállítások megjegyzése, így az Ön látogatásának kellemesebbé tétele. A következő célokra használjuk őket:

 • Az Ön által érvényesített olyan beállítások megjegyzése, mint az elrendezés, a nyelv vagy a testreszabási beállítások
 • Annak megjegyzése, felkértük-e már Önt egy-egy adott kérdőív kitöltésére
 • Annak jelzése az Ön számára, hogy Webhelyünket éppen bejelentkezve böngészi
 • Információk megosztása partnerekkel annak érdekében, hogy Webhelyünkön adott szolgáltatásokat biztosítani tudjunk. A megosztott információk egyetlen felhasználási rendeltetése a szolgáltatás, termék vagy funkció biztosítása, semmilyen más céljuk nincs.

Célzottá tételi cookie-k

A célzottá tételi cookie-k olyan harmadik felek által biztosított szolgáltatásokhoz kapcsolódnak, mint például a „Tetszik” és a „Megosztás” gombok. A harmadik fél aztán ezeket a szolgáltatásokat annak felismerésére használja, hogy Ön Webhelyünket felkereste. A következő célokra használjuk őket:

 • Olyan közösségi hálózatokra való hivatkozások, mint a Facebook, amelyek az Ön látogatására vonatkozó információkat a továbbiakban egyéb webhelyeken Önt megcélzó hirdetések megjelenítésére használhatják fel.
 • Az Ön látogatására vonatkozó információk átadása hirdetési ügynökségek számára, hogy azok az Ön számára Önt valószínűleg érdeklő hirdetéseket jeleníthessenek meg.

Íme egy lista néhány cookie-nkról: 

 

Név

Rendeltetés

Cookie típusa

Google analytics (_ga, _gat, __utma, __utmb, __utmc, __utmt, __utmv, __utmz)

A felkeresett területekről, az eltöltött időről és miden felmerülő problémáról, azaz például a hibaüzenetekről információkat szolgáltatva hozzásegít bennünket annak megértéséhez, hogyan folytatnak interakciót a látogatók webhelyünkkel. Így könnyebben tudjuk javítani webhelyeink teljesítményét.

Teljesítményi

Bővebb tájékoztatás a következő weblapon található: Google Analytics cookie policy

DavidoffCookiePolicy

Azt rögzíti, bezárta-e már Ön a cookie-król szóló tájékoztató felugró ablakát. Így Ön nem kap folyamatosan újabb és újabb üzeneteket arról, hogyan használunk cookie-kat.

Működési

Maradandó, 1 év

DavidoffAgagatePassed

Az Ön által megadott születési dátumot rögzíti, melyet így nem kell Öntől bekérnünk minden olyan alkalommal, amikor a webhely egy másik oldalára lép át.

Szükséges

Maradandó, 1 nap

DavidoffReturningVisitor

Azt rögzíti, felkereste-e már Ön webhelyünket. Így személyre szabott oldalt nyújthatunk Önnek, azaz kellemesebbé tehetjük felhasználói élményét.

Működési

Maradandó, 1 hónap

Facebook pixel

A konverziókövetés a Facebook Ads-befektetések megtérülésének méréséhez segít hozzá bennünket azokkal a jelentésekkel, amelyeket az egyének által a hirdetések megtekintése után megtett lépésekről ad. A konverziókat nyomon követő képpontokat hozunk létre, amelyeket hozzáadunk azokhoz a webhelyekhez, amelyeken a konverziók végbe fognak menni, majd visszakövetjük ezeket a konverziókat a Facebookon futtatott hirdetésekhez.

Ezek a cookie-k és képpontok semmilyen személyes információt nem foglalnak magukba, használatuk semmilyen személyes információ begyűjtésével nem jár együtt.

Teljesítményi

Bővebb tájékoztatás a következő weblapon található: Facebook cookie policy

Youtube

Videók megjelenítését teszi lehetővé a webhelyen.

Teljesítményi 

Bővebb tájékoztatás a következő weblapon található: https://policies.google.com/technologies/types?hl=hu

A böngésző megfelelő beállításait aktiválva Ön megtilthatja számunka a cookie-k használatát. Ennek módját valószínűleg a böngésző súgója ismerteti. Egy másik lehetőségként felkeresheti a http://www.allaboutcookies.org/ webhelyet, ahol sokféle böngészőre vonatkozóan talál átfogó tájékoztatást a cookie-kezelésről és -blokkolásról.

Fenntartjuk a jelen Cookie-król szóló tájékoztatón végzett bármilyen módosítás vagy helyesbítés jogát. Kérjük, ezt az oldalt felkeresve időről-időre tekintse át a fenti és az esetleges újabb, további tájékoztatást.

© ZINO DAVIDOFF SA 2018