ZINO DAVIDOFF ПРИНЦИПИ НА ПОВЕРИТЕЛНОСТ

ZINO DAVIDOFF зачита Вашето право на поверителност. Нашите основни принципи са:

 • Ние се ангажираме със защитата на Вашата поверителност и искаме да Ви предложим персонализирана услуга.
 • Събираме лични данни за конкретни цели въз основа на Вашето съгласие или на законно основание във връзка с използването на сайтовете.
 • Имате право на достъп до Вашите лични данни, както и да поискате коригирането или изтриването им.
 • Ние не продаваме Вашите лични данни на никого. Ако е необходимо, може да споделяме Вашите данни с компании от групата, с притежатели на лицензи за марката, партньори и други доставчици на услуги, чрез което може да се прилага тяхната декларация за поверителност.
 • Ще предприемем всички разумни стъпки, за да защитим Вашата информация от злоупотреба и да запазим сигурността ѝ.

ZINO DAVIDOFF ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ

Благодарим Ви, че посещавате и използвате нашите уебсайтове, страниците ни в социалните медии и нашите приложения (“сайтове”). Надяваме се, че Ви е приятно да научите повече за ZINO DAVIDOFF, за нашите марки, продукти и услуги.

Тази Декларация за поверителност разяснява, как и за какви цели използваме информацията, която се събира чрез нашите сайтове, офлайн програми и събития.

СЪДЪРЖАНИЕ


Обхват на тази декларация за поверителност и Вашето съгласие

Данни, събирани от ZINO DAVIDOFF

Лични данни на деца

Защо събираме и използваме лични данни

Обмен на лични данни с други страни

Съхраняване на данни, сигурност, и запазване

Вашите права

Декларация за “бисквитки”

ОБХВАТ НА ТАЗИ ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ И ВАШЕТО СЪГЛАСИЕ

Ние зачитаме Вашето право на неприкосновеност на личния живот в света на интернет, когато използвате нашите сайтове. Когато използвате нашите сайтове и ни предоставяте Вашите лични данни, Вие приемате практиките, описани в настоящата Декларация за поверителност. Ако не сте съгласни с тази Декларация за поверителност, моля, не използвайте или не посещавайте нашите сайтове, или не предоставяйте лични данни.

ZINO DAVIDOFF запазва правото си да променя тази Декларация за поверителност по всяко време, затова я преглеждайте редовно.

ДАННИ, СЪБИРАНИ ОТ ZINO DAVIDOFF

Лицата, които споделят данни в нашите сайтове със свързано с алкохол съдържание, трябва да са навършили законната възраст за употреба на алкохол в държавата или на територията, на която се намират, или да имат достъп до нашите сайтове в държава или на друга територия, където използването на нашите сайтове не е забранено.

КАК СЕ СЪБИРАТ ЛИЧНИ ДАННИ

Декларацията за поверителност се отнася до личната информация, която ZINO DAVIDOFF събира от частни лица или фирми чрез различни източници (включително уебсайтове и мобилни приложения, сайтове на социални мрежи, събития или услуги с участието на потребители), и в някои случаи от трети страни.

ВИДОВЕ ЛИЧНИ ДАННИ, СЪБИРАНИ ОТ ZINO DAVIDOFF

Ние събираме само лична информация, която е необходима за конкретна цел или която Вие ни предоставяте с изричното си съгласие (принцип на предварителното съгласие), въз основа на Вашите действия или Вашето поведение, или на законно основание.

Тези данни могат да включват:

 • Лична информация за контакт, като име, имейл, телефонен номер, снимка и демографска информация, включително възраст, пол или местонахождение;
 • Информация за достъп до акаунт, където е приложимо;
 • Информация за плащане;
 • Вашите коментари и създадено от потребителите съдържание, включително всяко съдържание (например снимки, видео и лични истории), които Вие създавате и споделяте чрез качване на нашите сайтове;
 • Информация за заетост, като автобиографията и референциите Ви.

Освен това използваме “бисквитки” и друга технология за проследяване, които събират определени видове информация, когато взаимодействате с нашите сайтове и приложения, например като IP адреси или предпочитания при сърфирането в интернет. За повече информация, моля прочетете нашата Декларация за “бисквитки”.


Можем да събираме лични данни за Вас и от други източници, включително агрегатори на данни от трети страни (напр. Google), промоционални партньори, публични източници и сайтове на социални мрежи на трети страни. Тази информация може да включва лични данни като част от Вашия профил в социална мрежа на трети страни, като Вие сте разрешили те да споделят тези данни с нас в съответствие с техните правила.

ЛИЧНИ ДАННИ НА ДЕЦА

По-голямата част от нашите сайтове са проектирани и предназначени за използване от възрастни. Когато сайтът се предлага на по-млада аудитория, ние ще получим съгласие от родител или настойник, преди да събираме лична информация, когато смятаме, че е подходящо или когато се изисква от приложимите закони и разпоредби (възрастта, до която съгласието е необходимо, варира в различните държави).

ЗАЩО СЪБИРАМЕ И ИЗПОЛЗВАМЕ ЛИЧНИ ДАННИ

Може да събираме и използваме Вашите лични данни за редица цели въз основа на заявка или договор, на Вашето съгласие или на законни бизнес интереси. Това включва:

 • за да Ви позволим създаването и достъпа до потребителски акаунт;
 • за да изпълним Вашите заявки и поръчки;
 • за да разработим услуги с участието на потребители, за да отговорим на Вашите запитвания или за да използваме данните за състезания, в които участвате;
 • за да се свържем с Вас за маркетингови цели, включително директен маркетинг и социални характеристики в рамките на социални мрежи;
 • за да комбинираме данните с информация, която получаваме от други, за да разберем по-добре нуждите Ви и да Ви предложим усъвършенствано обслужване, включително персонализиране на сайтове и продукти за Вас и предлагане на реклами, свързани с интересите Ви;
 • за да гарантираме, че не ползвате нашите сайтове със свързано с алкохол съдържание, ако не сте навършили законната възраст за употреба на алкохол в държавата Ви или на територията, на която се намирате, когато ползвате нашите сайтове;
 • за сигурност и поддръжка; за отчитане и одит; както и за управление на риска, уреждане на спорове и управление на данни.

ОБМЕН НА ЛИЧНИ ДАННИ С ДРУГИ СТРАНИ

Може да разкрием Ваши лични данни на следните категории получатели:

 • свързани с нас предприятия;
 • доставчици на услуги, като рекламни партньори, маркетингови и комуникационни агенции, логистични и дистрибуторски компании, доставчици на услуги в областта на хостинга или сигурността, уеб инструменти за анализ ;
 • търговски партньори, като притежатели на лицензи за марката или групи, които участват в съвместна промоция и
 • официални органи и потенциални купувачи.

Ние изискваме от третите страни със седалища извън държавата, от която ползвате нашите сайтове, да спазват всички съответни закони за защита на данните и изисквания за сигурност във връзка с Вашите лични данни, обикновено под формата на договор.

Може да предложим социални приставки (social plugins) или Вие да свържете Вашия акаунт към акаунтите Ви на услуги от трети страни като Facebook, като в този случай ние може да събираме и обработваме информация, свързана с Вашия акаунт. Ако се свържете с Facebook, ние съхраняваме Вашите Facebook самоличност, име, имейл, местонахождение, списък на приятели и профилна снимка и ги използваме за свързване с Вашия акаунт във Facebook, за да предоставим определени функции на сайтовете. Използването на платформа на трети страни от Вас (или позволено от Вас) се урежда от собствената им декларация за поверителност и Вашите настройки на услугата.

Може да споделим потребителска информация с нашите партньори, в частност с нашите лицензирани марки. Това означава, че някои от личните данни, които сте споделили на сайтовете (например име и имейл адрес за установяване на контакт) ще бъдат споделени със съответните притежатели на лиценз и също може да се използват от нас за подобна цел съгласно нашата Декларация за поверителност.

По Ваше желание и при условия, че няма законово задължение за запазването им, ние може да изтрием или анонимизираме Вашите данни от сайтовете. Във всеки случай трябва да обърнете внимание, че Вашите данни може още да са на разположение в собствените бази данни на партньора ни, ако са прехвърлени преди получаване на Вашето искане.

СЪХРАНЯВАНЕ НА ДАННИ, СИГУРНОСТ И ЗАПАЗВАНЕ

Ние предприемаме всички разумни технически и организационни мерки, необходими за осигуряване на защитата на личните данни, които съхраняваме, срещу загуба, неразрешен достъп, разкриване и други злоупотреби.

Вашите лични данни няма да бъдат продадени, споделени или разкрити по друг начин, или предадени на други трети страни, с изключение на случаите, посочени в Декларацията за поверителност.

По-конкретно ние съхраняване лична информация само за следните периоди:

a) за да изпълним услуги, които сте заявили или за които сте дали съгласието си в степента, която е конкретизирана по-горе;

б) за да използваме проследяване, реклама и услуги за анализ в рамките на обхвата на законните ни интереси.

Когато събраните от нас лични данни вече не са необходими за посочените цели или заради законови изисквания, ние ги унищожаваме или изтриваме по сигурен начин.

ВАШИТЕ ПРАВА

КАК МОЖЕТЕ ДА ПОЛУЧИТЕ ДОСТЪП ДО ВАШИТЕ ДАННИ И ДА ПОИСКАТЕ КОРИГИРАНЕТО ИМ

Можете да получите достъп до Вашите лични данни, които съхраняваме, чрез нашата форма за контакт. Имате право да поискате корекция, актуализиране или изтриване на Вашите лични данни от нашите записи.

Също имате право да поискате връщане на данните, които сте ни предоставили. Ако Вашите лични данни се обработват на основанието на законни интереси, Вие имате право да възразите на обработването. Ако обработването се основава на Вашето съгласие, Вие имате право да оттеглите съгласието си по всяко време,

За да ни помогнете при обработването на Вашето запитване, моля, посочете пълното си име и всички подробности. За тази цел може да поискаме копие от документ за самоличност по наша преценка.

По всяко време можете да оттеглите съгласието си за маркетингови съобщения, включително съобщения за целева реклама, като следвате предоставените опции за “отказ от участие” или чрез нашата форма за контакт. Освен това можете да ограничите употребата на технологии за проследяване (като “бисквитки”, за които можете да настроите браузъра си да Ви предупреждава преди приемането им или просто да ги отхвърля).

КАК ДА СЕ СВЪРЖЕТЕ С НАС

ZINO DAVIDOFF SA, регистрирано в Швейцария под номер CHE-217.0.136.756-0, действа като “администратор на данни” за личните данни, които обработва в рамките на настоящата Декларация за поверителност.

Ако имате притеснения относно възможен конфликт с Вашата поверителност или злоупотреба на Вашите лични данни от наша страна, а също и при въпроси или коментари, моля, използвайте нашата форма за контакт или се свържете с нас по пощата на адрес ZINO DAVIDOFF SA, Rue Faucigny 5, 1700 Fribourg, Switzerland.

Освен това имате право по всяко време да подадете жалба до Вашия надзорен орган за защита на лични данни.

© ZINO DAVIDOFF SA 2018

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА “БИСКВИТКИ”

“Бисквитката” е малък файл с информация, който се изпраща до твърдия диск на Вашето устройство от уеб сървър, за да се събере информация за Вашата дейност при сърфиране.

Ние използваме термина “бисквитка” за всяка технология, която събира информация от Вашето устройство, като например как използвате нашите приложения и уебсайтове, информация за идентификацията на Вашето устройство, IP адрес и вид браузър, демографски данни и, ако е приложимо, URL адреса на препращащата страница.

Освен това ние използваме уеб указатели (web beacons) и пиксел тагове (pixel tags), които ни позволяват отчитане на посетители, които са прегледали нашите страници или прочитане на наши промоционални имейл съобщения/информационни бюлетини. Те не се използват за достъп до Вашата лична информация без Вашето съгласие.

Строго необходими “бисквитки”

Те са строго необходими за използването на сайта. Без тези “бисквитки” сайтът няма да функционира правилно. Тези “бисквитки” не събират информация за Вас, която може да се използва за маркетинг или запаметяване на Вашите дейности в интернет. Ние ги използваме, за да

 • Запаметяват неща като информация, която сте въвели при навигирането между различни страници в една сесия на браузъра
 • Идентифицират, че сте вписани в сайта ни
 • Запаметяват поръчаните от Вас стоки и услуги, когато стигнете до страницата за поръчка

“Бисквитки” за ефективност

Събират информация за начина, по който използвате нашия сайт. Тази събрана информация е анонимна. Ние ги използваме, за да

 • Предоставят статистики за начина на използване на сайта ни
 • Установим ефективността на нашите реклами (не използваме тази информация за целева реклама към Вас, когато посещавате нашите уебсайтове)
 • Ни помогнат за подобряване на сайта, измервайки евентуални грешки, които възникват
 • Изпробваме различни оформления на нашия сайт

Функционални “бисквитки”

Те се използват за предоставяне на услуги или за запаметяване на настройки за подобряване на посещението Ви. Ние ги използваме, за да

 • Запомнят приложени от Вас настройки като оформление, език или предпочитания
 • Запомнят, дали вече сме Ви попитали дали искате да попълните анкетата
 • Показват, че сте вписани в сайта ни
 • Споделят информация с партньори за предоставяне на услуга на нашия сайт. Тази споделена информация може да се използва само за предоставяне на услуга, продукт или функция и за никаква друга цел.

Таргетирани “бисквитки”

Таргетираните “бисквитки” са свързани с услуги, предоставяни от трети страни, като например бутони “Харесване” или бутони “Споделяне”. Третата страна предоставя тези услуги в замяна на информацията, че сте посетили сайта ни. Ние ги използваме, за да

 • Създаваме връзки към социални мрежи като Facebook, които след това може да използват информацията за Вашето посещение, за да Ви предоставят целева реклама на други уебсайтове.
 • Снабдяваме рекламни агенции с информация за Вашето посещение, така че те да могат да Ви представят реклами, които може би Ви интересуват.

Тук ще намерите списък на някои от нашите “бисквитки” 

 

Наименование

Цел

Вид “бисквитка”

Google Анализ (_ga, _gat, __utma, __utmb, __utmc, __utmt, __utmv, __utmz)

Помогнете ни да разберем как посетителите взаимодействат с нашия уебсайт, като ни предоставите информация за посетените зони, продължителността на посещение и евентуални проблеми, като например съобщения за грешки. Така ни помагате да подобрим ефективността на нашите уебсайтове.

Ефективност

За повече информация посетете Декларация за “бисквитки” на Google Анализ

DavidoffCookiePolicy

Запомнят дали вече сте затворили изскачащия прозорец с Декларацията за “бисквитки”. Това ще Ви попречи да получавате постоянни уведомления за начина, по който използваме “бисквитки”.

Функционалност

Постоянни, 1 година

DavidoffAgagatePassed

Запомнят датата на раждане, която сте въвели, така че да не се налага да искаме да я въвеждате отново всеки път, когато зареждате друга страница от уебсайта.

Строго необходими

Постоянни, 1 ден

DavidoffReturningVisitor

Запомнят дали вече сте посещавали нашия уебсайт. Това ни помага да подобрим Вашето преживяване като Ви предоставим персонализирана страница.

Функционалност

Постоянни, 1 месец

Facebook pixel (Facebook-пиксел)

Проследяването на конверсиите (Conversion-Tracking) ни помага да измерим възвращаемостта на инвестициите за Facebook реклами, докладвайки за действията на потребителите след преглед на тези реклами. Ние създаваме пиксели, които проследяват конверсиите, добавяме ги към страниците на техния уебсайт, където ще станат конверсиите, и след това ги проследяваме обратно до рекламите, които поддържат във Facebook.

При използването на тези “бисквитки” или пиксели не се задържа или събира никаква лична информация.

Ефективност

За повече информация посетете Декларацията за Facebook “бисквитки”

Youtube

Позволява ни да показваме клипове на уебсайта.

Ефективност 

За повече информация посетете https://www.google.com/intl/en/policies/technologies/types/

Можете да блокирате използването на “бисквитки” чрез активиране на настройките във Вашия браузър. Функцията Помощ във Вашия браузър ще Ви покаже как става това. Алтернативно можете да посетите http://www.allaboutcookies.org/, където ще намерите изчерпателна информация за управление и блокиране на “бисквитки” за широка гама от браузъри.

Запазваме си правото на промени и корекции по тази Декларация за “бисквитки”. Моля, посещавайте тази страница от време на време, за да преглеждате тази и друга допълнителна информация.

© ZINO DAVIDOFF SA 2018